Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 750KG

Długość: 400 cm
Szerokość: 175 cm
Wysokość plandeki: 190 cm

Możliwość wypożyczenia bez plandeki


Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 750KG

Długość: 400 cm
Szerokość: 175 cm


Możliwość wypożyczenia z plandeką


Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 750KG

Długość: 250 cm
Szerokość: 125 cm
Wysokość plandeki: 150 cm

Możliwość wypożyczenia bez plandeki


Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 700KG

Długość: 265 cm
Szerokość: 145 cm
Wysokość plandeki: 150 cm

Możliwość wypożyczenia bez plandeki


Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 750KG

Długość: 265 cm
Szerokość: 145 cm
Wysokość plandeki: 150 cm (plandeka zw skosem)

Możliwość wypożyczenia bez plandeki


Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 750KG

Długość: 265 cm
Szerokość: 145 cm
Wysokość plandeki: 150 cm prawo jazdy ”b”

Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 690 KG

Długość: 325 cm
Szerokość: 145 cm
Wysokość plandeki: 170 cm (plandeka ze skosem)

Możliwość wypożyczenia bez plandeki prawo jazdy ”b”


Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 690KG

Długość: 325 cm
Szerokość: 145 cm
Wysokość plandeki: 170 cm

Możliwość wypożyczenia bez plandeki prawo jazdy ”b”


Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 750KG

Długość: 350 cm
Szerokość: 165 cm


Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 750KG

Długość: 350 cm
Szerokość: 165 cm
Wysokość plandeki: 180 cm

Możliwość wypożyczenia bez plandeki prawo jazdy ”b”


Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 700KG

Długość: 295 cm
Szerokość: 125 cm
Wysokość plandeki: 150 cm

Możliwość wypożyczenia bez plandeki prawo jazdy ”b”


Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 750KG

Długość: 250 cm
Szerokość: 125 cm
Wysokość plandeki: 130 cm

Możliwość wypożyczenia bez plandeki prawo jazdy ”b”


Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 700KG

Długość: 265 cm
Szerokość: 145 cm
Wysokość plandeki: 150 cm

Możliwość wypożyczenia bez plandeki prawo jazdy ”b”


Przyczepa lekka dwuosiowa dmc 700KG

Długość: 400 cm
Szerokość: 175 cm
Wysokość plandeki: 180 cm

Możliwość wypożyczenia bez plandeki prawo jazdy ”b”


Przyczepa lekka  dwuosiowa dmc 690KG

Długość: 300 cm
Szerokość: 150 cm
Wysokość plandeki: 160 cm burta 70 cm

Możliwość wypożyczenia bez plandeki prawo jazdy ”b”


Przyczepa lekka  dwuosiowa dmc 700 KG

Długość: 300 cm
Szerokość: 150 cm
Wysokość burty : 70 cm

 prawo jazdy ”b”


Przyczepa towarowa dwuosiowa dmc 1400KG NOWOŚĆ

Długość: 350 cm
Szerokość: 150 cm
Wysokość plandeki: 170 cm

Możliwość wypożyczenia bez plandeki prawo jazdy ”b”