Warunki wynajmu i zwrotu naszego sprzętu:

1. Doba wynajmu trwa 24 godz i jest liczona od momentu rozpoczęcia najmu (wydania pojazdu). Gdy wypożyczalnia jest czynna krócej –tj. np. sobota- wtedy doba trwa maksymalnie do godziny zamknięcia wypożyczalni. Jeżeli przyczepa zostanie oddana po niedzieli (która nie jest liczona), doby będą liczone do godziny 9 rano (reguła nie dotyczy lawet i przyczepo-lawet, w tym przypadku klient zobowiązany jest do zapłacenia połowy doby). Za święto wypadające w środku tygodnia klient zobowiązany jest do zapłaty 50% ceny dobowej najmu.

2. Przyczepy/lawety stanowią własność wynajmującego.

3.Warunkiem koniecznym do wypożyczenia przyczepy jest okazanie dwóch dokumentów tożsamości (prawa jazdy oraz dowodu osobistego RP).

4. W dniu wynajmu Najemca wynajmuje przyczepę fabrycznie kompletną, pozbawioną wad oraz wyposażoną zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

5. W skład wyposażenia standardowego przyczepy wchodzą: koło zapasowe, koło podporowe , wyciągarka (dot. lawet), najazd (dot. lawet).

6. W dniu wynajmu Najemca otrzymuje w pełni sprawne technicznie wyposażenie przyczepy. Najemca jest w pełni zobowiązany do bezspornego pokrycia wszelkich kosztów związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

7. Najemca zobowiązuje się nie odstępować przyczepy osobom trzecim.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego przyczepy Najemca jest zobowiązany zgłosić u Wynajmującego w chwili wynajmu. Wszelkie późniejsze zażalenia zostaną uznane za bezpodstawne.

9. Odbiór i zwrot przyczepy następują w siedzibie firmy.

10. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajętej przyczepy w nienaruszonym stanie technicznym (poza jej normalnym zużyciem eksploatacyjnym), z kompletem dokumentów oraz kompletnym wyposażeniem.

11. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przyczepy w uzgodnionym przez Wynajmującego terminie. Wszelkie opóźnienia terminu zwrotu przyczepy Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu telefonicznie pod numerem telefonu 602-507-007.

12. Wynajmujący oświadcza, że przyczepy i lawety stanowiące przedmiot wynajmu posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC i nie posiadają nieobowiązkowego ubezpieczenia AUTOCASCO i NW.

13. Za każdy dzień wyłączenia przyczepy z eksploatacji aż do ustania przyczyny (naprawy po wypadku, awarii, braku zwrotu dokumentów przyczepy lub ubezpieczenia ) najemca ponosi koszty jak za wynajem w tym okresie.

14.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenia drogowe, przestępstwa drogowe, ani żadne inne wykroczenia/przestępstwa popełnione przez Najemcę, kierowcę samochodu ciągnącego przyczepę, ani inne zdarzenia z udziałem przyczepy. W przypadku złamania przepisów z udziałem przyczepy wynajmujący ma prawo udzielić informacji o najemcy odpowiednim organom.

15. Nie należy przekraczać dopuszczalnej ładowności przyczepy.