ZGODA NA CELE MARKETINGOWE:

Administratorem Państwa danych osobowychjest Kamil  Laskus prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WYPOŻYCZALNIA I SPRZEDAŻ PRZYCZEP I LAWET KAMIL LASKUS z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Słonecznej 173A, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231168088, adres e-mail: kam-przyczepki.pl@wp.pl ; telefon: 602 507 007

Informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa, które zostały dokładnie opisane w Polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: kam-przyczepki.pl@wp.pl

 

W ramach akceptacji zgody marketingowej, akceptujesz poniższe punkty:

□ TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kamila Laskusa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WYPOŻYCZALNIA I SPRZEDAŻ PRZYCZEP I LAWET KAMIL LASKUS z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Słonecznej 173A, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231168088, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności.

□ TAK, chcę być informowany/a e-mailowo o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach specjalnych proponowanych przez Kamila Laskusa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WYPOŻYCZALNIA I SPRZEDAŻ PRZYCZEP I LAWET KAMIL LASKUS z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Słonecznej 173A, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231168088 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez powyższy podmiot  na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności.

□ TAK, chcę być informowany/a telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych oferowanych przez Kamila Laskusa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WYPOŻYCZALNIA I SPRZEDAŻ PRZYCZEP I LAWET KAMIL LASKUS z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Słonecznej 173A, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231168088 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących od powyższego podmiotu na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, , dostępnych w Polityce prywatności.